Lịch Trình Khoá Học (Semester Schedule)
Khóa Học II - 2005 (Semester II-2005)
Tuần 1 2 3 4 5 6
Tháng/Ngày 08/14 08/21 08/28 09/04 09/11 09/18
Ngày Nhập Học Lễ Lao Động
Tuần 7 8 9 10 11 12
Tháng/Ngày 09/25 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30
Open House Thi Giữa Khoá Đổi Giờ (DSTE)
Tuần 13 14 15 16 17 18
Tháng/Ngày 11/06 11/13 11/20 11/27 12/04 12/11
Thi Cuối Khoá Lễ Tạ Ơn Lễ Mãn Khoá

             Lễ Lao Động: (Sunday, September 4) - School closed. Classes closed.

             Open House: (Sunday, September 25) - Phụ Huynh Hội Kiến Thầy Cô. Open House. Classes open.

             Đổi Giờ (Daylight Saving Time ends): (Sunday, October 30). Giờ đồng hồ sẽ đổi chậm (fall back) hơn giờ 1. Thí dụ: 2:00 sáng Chủ Nhật sẽ đổi thành 1:00 sáng.

             Lễ Tạ Ơn: (Sunday, November 27) . School closed. Classes closed.

             Lễ Mãn Khoá: (Sunday, December 11) Lễ Mãn Khoá tại Jones Hall.HOME