Ban Điều Hành Trường Hùng Vương
Niên Khoá 2005-2006
Hiệu Trưởng Thầy Đỗ Dương Chính
Phó Hiệu Trưởng Cô Bùi Thuý Phượng
Tổng Thư Ký Thầy Nguyễn Tư Chúc
Trưởng Ban Giảng Huấn Thầy Nguyễn Tá Mẫn
Trưởng Ban Tu Thư Cô Đỗ Ý Linh
Trưởng Ban Sinh Hoạt Cô Lê Mai
Thủ Quỹ Cô Lê Thùy Liên
HOME

Ban Đại Diện Hội PHHS
Niên Khoá 2004-2005
Hội Trưởng Anh Phạm Dũng
Chị Hoàng Tamie
Ban Tài Chánh Anh Bùi Thanh
Chị Võ Kim Lan
Ban Thông Tin Anh Võ Xuân Trình
Anh Nguyễn Cường
Ban Sinh Hoạt Anh Trần Quý
Chị Lai Tuyết Lan
Ban Ẩm Thực Chị Nguyễn Thục
Chị Thanh-Yến