Thầy Cô
Khóa Học II - 2005
TT Họ Tên Lớp Phòng
1 Nguyễn Phương Anh 5A 222 DOH
2 Phan Nguyễn Châu 1A 102 STR
3 Đỗ Dương Chính    
4 Nguyễn Tư Chúc 2B 201 STR
5 Dương Quốc Cường 3A 205 STR
6 Nguyễn Tâm Đăng 1A 102 STR
7 Bùi Văn Đạo 8 022 MLY
8 Trần Hoàng Đỗ Liên 4B 207 STR
9 Phan Vọng Mỹ Hạnh 2A 021 MLY
10 Quách Hoa 5B 223 STR
11 Đặng Nguyệt Huê 1A 102 STR
12 Nguyễn Hùng 5A 222 DOH
13 An Quỳnh Hương 4A 206 STR
14 Bùi Đào M.Hương 4B 207 STR
15 Nguyễn Hữu Khổ 8 023 MLY
16 Lan 2A 021 MLY
 
Phụ Giáo
Khóa Học II - 2005
TT Họ Tên Lớp Phòng
1 Tô Kim An Alice MG 101 STR
2 Lưu Annie Minh Châu MG 101 STR
3 Nguyễn D.N. Bảo MG 101 STR
4 Bành Ngọc Nga MG 101 STR
5 Huỳnh Thuý Vi Tina 1A 102 STR
6 Nguyễn Trung David 2B 102 STR
7 Mai Thanh Judy 2B 201 STR
8 Nguyễn Quý Việt 4A 206 STR
9 Mai Phú William 4B 204 STR
10 Phùng Thuý Vi Sophia 4B 204 STR
11 Phạm Thái 5A 222 DOH
12 Nguyễn Trí 5A 222 DOH
13 Nguyễn Thị Loan Anh Diana 9/10 201 JER
14 Đỗ Quý Linh Đan 9/10 223 STR

* STR Strake building
* DOH Doherty Library
* JER Jerabeck building
* MLY Malloy building

Thầy Cô
(Tiếp Theo)
TT Họ Tên Lớp Phòng
17 Nguyễn Thị Lệ Anh 3B 204 STR
18 Lê Thuỳ Liên 9/10 024 MLY
19 Đỗ Ý Linh 9/10 024 MLY
20 Nguyễn Trúc Linh 1B 202 STR
21 Mai 3A 205 STR
22 Nguyễn Tá Mẫn 3B 204 STR
23 Nguyễn Ánh Minh 4A 206 STR
24 Trần Hưng Nam 4B 207 STR
25 Phạm Tố Nga MG 101 STR
26 Phạm Anh Nguyệt MG 101 STR
27 Đỗ Thị Hoàng Oanh 6 105 STR
28 Phạm Thế Phiệt 5B 223 DOH
29 Bùi Thuý Phượng 7 022 MLY
30 Phạm Thị H.Quyên 7 021 MLY
31 Trịnh Ngọc Tân 7 022 MLY
32 Lê Võ Minh Thu 3A 205 STR

Thầy Cô
(Tiếp Theo)
TT Họ Tên Lớp Phòng
33 Nguyễn Cẩm Thư 2B 201 STR
34 Lưu Văn Thức 8 022 MLY
35 Đào Trọng Tín 7 022 MLY
36 Nguyễn Thanh Tòng 6 105 STR
37 Võ Túc Trí 2A 021 MLY
38 Nguyễn Lâm Viên 1B 202 STR

* STR Strake building
* DOH Doherty Library
* JER Jerabeck building
* MLY Malloy buildingHOME